ARFID jest to zaburzenie odżywiania, które polega na unikaniu bądź ograniczeniu przyjmowania pokarmów.

Obecnie znajduje się w  klasyfikacji ICD 11 – 6B83. Chodź, do tej pory zachowanie tako przyporządkowywano niemowlętom oraz małym dzieciom. Dziś wiemy, że do tego grona może należeć człowiek w każdym wieku. Pragnę zauważyć, że to zaburzenie nie ma anomalii w postrzeganiu obrazu własnego ciało w postaci jego wagi czy też kształtu tak jak to występuje między innymi w anoreksji. Chociaż nie zmienia to faktu, że często osoby cierpiące na tę chorobę nie są zadowolone ze swojego wyglądu.

W przypadku chorujących na ARFID obserwuje się ograniczenia podaży pokarmu związane z brakiem zainteresowania pokarmami spożywczymi bądź samą czynnością jedzenia, które może mieć podłoże sensoryczne oraz unikanie pokarmu łączące się z konsekwencjami jedzenia, których to doświadczeń możemy doszukać się źródła w awersji do jedzenia. W  tego zaburzenia te przesłanki mogą występować pojedynczo lub w różnych korelacjach.

Żyj zdrowo, Żyj świadomie#żyjzdrowo
#aktywnośćfizyczna
#slowjogging
#nordicwalking
#zdroweodżywianiesię
#zapobiegamychorobomcywilizacyjnym
‼️O szczegółach poinformujemy w najbliższym czasie 😃

This will close in 15 seconds