fbpx
Benxi
Sikorskiego 19d ,
35-304, Rzeszów
(+48) 662-520-995
(+48) 698-679-706

FUNDACJA ŻYWIENIOWE ABC

          MISJA

           Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej mające na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym

Pomagamy,  Wspieramy,  Edukujemy,  Leczymy

         CELE FUNDACJI

 1. 1. Działania na rzecz leczenia zaburzeń odżywiania

 2.  (anoreksja nerviosa, bulimia nerviosa, otyłość, neofobia żywieniowa, i inne)

 3. 2. Dietoterapia chorób dietozależnych

 4. 3. Prowadzenie działań na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego,

 5. organizowanie przedsięwzięć wspierających świadomości społeczeństwa tematem zagrożeń zdrowia psychicznego

 6. 4. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez opracowywanie, wprowadzanie programów edukacyjnych z dziedziny psychologii, żywienia, dietetyki, zdrowia w tym również zdrowia psychicznego

 7. 5. Integrowanie, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywnie spędzony czas

 8. organizowanie wolnego czasu dzieciom, młodzieży, seniorom

 9. 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zmierzającego do poprawy

 10. sprawności oraz zdrowia naszego społeczeństwa

 11. 7. Wspieranie, pomoc, leczenie pacjentów z Autyzmem, ADHD, AZS, Alergiami, Nietolerancjami pokarmowymi

 12. 8. Organizowanie i promowanie akcji społecznych, edukacyjnych w tym kampanii informacyjnych