Ul. Paderewskiego 124A 35-304 Rzeszów, Polska
(+48) 666-111-439
fundacja@zywienioweabc.com.pl

Misja

MISJĄ FUNDACJI ŻYWIENIOWE ABC JEST:

           Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej mające na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym

Pomagamy,  Wspieramy,  Edukujemy,  Leczymy

CELE:

1. Działania na rzecz leczenia zaburzeń odżywiania (anoreksja nerviosa, bulimia nerviosa, otyłość, wybiórczość pokarmowa, ARFID i inne)

2. Dietoterapia chorób dietozależnych

3. Prowadzenie działań na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego,

organizowanie przedsięwzięć wspierających świadomości społeczeństwa tematem zagrożeń zdrowia psychicznego

4. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez opracowywanie, wprowadzanie programów edukacyjnych z dziedziny psychologii, żywienia, dietetyki, zdrowia w tym również zdrowia psychicznego

5. Integrowanie, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywnie spędzony czas

organizowanie wolnego czasu dzieciom, młodzieży, seniorom

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zmierzającego do poprawy

sprawności oraz zdrowia naszego społeczeństwa

7. Wspieranie, pomoc, leczenie pacjentów z Autyzmem, ADHD, AZS, Alergiami, Nietolerancjami pokarmowymi

8. Organizowanie i promowanie akcji społecznych, edukacyjnych w tym kampanii informacyjnych